Objektif

OBJEKTIF

PUSAT KEGIATAN GURU TUNJANG

Mewujudkan kesedaran dan memupuk sikap pentingnya teknologi pendidikan di dalam perkembangan dan kemajuan pendidikan di negara ini.

Meningkatkan kemahiran guru dalam penguasaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) sejajar dengan konsep pendidikan bestari.

Meningkatkan perkembangan Pusat Sumber Sekolah (PSS) dengan kemudahan teknologi yang tercanggih dan terkini untuk memudahkan guru mengaplikasikannya di samping membudayakan minat membaca di kalangan guru dan pelajar.

Meningkatkan pengurusan, penggunaan teknologi, dan kehendak pelanggan di
Pusat Kegiatan Guru (PKG)

Meningkatkan kualiti pendidikan melalui pembudayaan penyelidikan dan pembagunan berdasarkan keperluan dan masalah setempat.

No comments:

Post a Comment